Nama Pejabat : INAYATI

Admin KPU Kab. Merangin

Berikut Detail Data Pejabat

Nama : INAYATI
Jabatan : Staf Program & Data
NIP : 196904031992032004
Pangkat/Golongan : PENATA MUDA TK.I - III/b
Tempat/Tanggal Lahir : - , -
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat :
Pendidikan :
Tahun Lulus :
Masa Kerja : - Tahun - Bulan
Keterangan